Ngày 21/12/2022 Hội LHPN huyện Cầu Ngang phối họp với Hội LHPN tỉnh tiến hành ra mắt mô hình tổ truyền thông cộng đồng thuộc Dự án 8 trên địa bàn huyện, đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Huỳnh Thị Sô Phia, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện, đại diện Đảng ủy, UBND xã Nhị Trường và 40 ...