Tiết mục dân vũ thị trấn Cầu Kè, xã Tam Ngãi, xã Phong Phú huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh