Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, hành vi giả danh, mạo danh, lợi dụng danh nghĩa cán bộ thuộc các cơ quan Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS cấp huyện để lừa đảo với nhiều thủ đoạn, tính chất mức độ khác nhau. Đặc biệt, nhiều đối tượng giả danh cán bộ Quân đội sử dụng các hình thức phổ biến như ...